Nemesített növényfajtáink bemutatása
A Kft. által képviselt fajták közül a Hungaro tritikálé (durumrozs) és a Ryefood rozs fajták szaporító területe és vetésterülete meghatározó Magyarországon. 2014-től a Ryefood rozsfajta piacvezető lett a rozs szilázs előállításában. A Pannónia burgonyafajtát számos országban termesztik és a magyar kistermelők és házikert tulajdonosok körében az egyik legkedveltebb fajta. Az Olimpia lucernafajtánk iránt is egyre nagyobb a kereslet. A Dimenzio új tritikále fajtánk – a Hungaro mellett – a szilázs előállításban is kiváló eredményeket produkál.
Vetőmagtermesztés és forgalmazás
A családi társas vállalkozás a folyamatos kutatás - fejlesztés mellett az alkalmazott kutatás végtermékét - a 4 saját nemesítésű fajta vetőmagtermesztését és forgalmazását is végzi. A cég komplex szaktanácsadással rendszeresen segíti azokat a termelőket, akik fajtáik vetőmag- és árutermesztését ellátják. A vállalkozás tudományos és szakmai rendezvények, fajta- és termesztési bemutatók szervezésében, lebonyolításában is élen jár.
H u n g a r o
TritikáleTriticosecale
Magyar nemesítésű őszi étkezési (durumrozs) és takarmány tritikálé fajta. Állami elismerése: 2005. Növényfajta-oltalom megadásának éve: 2006. Rekombinációs hexaploid tritikálé. Közép-magas szárú, nagy zöldtömeget (szalma is) is adó fajta, kalásza erősen viaszolt és éréskor erősen színesedő, a szálkák hosszúsága közepes. Ezerszemtömege: 35-40 g. Szabadelvirágzású, öntermékenyülő, őszi fajta.Gazdasági értéke:
Magas fehérjetartalma és annak kedvező aminósav-összetétele alapján kiváló abraktakarmány és zöldtakarmány. Az első étkezési célra is bejelentett és minősített fajta. Étkezési vonalon Hungaro durumrozs néven forgalmazzuk, mivel főként a durum búza és rozs genomot egyesíti, de az étkezési búzától is örökölt kedvező tulajdonságokat. Alkalmas étkezési, takarmányozási (abrak és zöldtakarmány) célra egyaránt. Magas fehérje- és sikértartalmú, a tritikálé fajták közül a legjobb étkezési (liszt, kenyér, tészta) minőségi tulajdonságokkal rendelkezik, Kitűnő rezisztencia tulajdonságai és gyomelnyomó képessége lehetővé teszik kis ráfordítású integrált – és ökotermesztését is. Télállósága, szárazságtűrése, bokrosodó - és gyomelnyomó képessége is kiváló. Termőképessége eléri a legjobb takarmány standard fajták szintjét, érésideje is azokéval azonos. Várható hozama: 4-8 t/ha szemtermés, vagy 20-40 t/ha zöldtermés (szilázs). A belőle készített szilázs takarmányértéke kiváló! Gabonalisztharmatra rezisztens, levélrozsda fogékonysága kisebb a standard fajtáknál. Fuzáriummal szemben a búzáknál ellenállóbb.

Termesztési információk:
Termesztése gyenge termékenységű talajokon is eredményes. Humuszos homok és erdőtalajokon kis ráfordítással is már nagy (4-6 t/ha szem, vagy 20-30 t/ha szilázs) termésre képes. Réti - öntés – és csernozjom talajokon is versenyképes, itt érhetők el a legnagyobb termések (8 t/ha szem, vagy 30-40 t/ha szilázs). Optimális vetésideje magnak: október eleje-közepe. Vetendő csíraszám: 4 millió/hektár. (190 kg/ha vetőmag.). Zöldtakarmánynak (szilázs) korábban (szeptember vége) vessük és megnövelt (5 millió/ha) csíraszámmal. Szilázs előállításhoz ősszel a N 70-80 %-át ki kell juttatni (100-120 kg/ha N-hatóanyag/ha).
D i m e n z i o
TritikáleTriticosecale Wittmack
Magyar nemesítésű őszi takarmány és étkezési tritikálé fajta. Állami elismerése: 2019. Növényfajta-oltalom megadásának éve: 2019. Rekombinációs hexaploid tritikálé. Közép-magas szárú, nagy zöldtömeget (szalma is) is adó fajta, kalásza erősen viaszolt és éréskor erősen színesedő, a szálkák hosszúsága közepes. Ezerszemtömege: 35- 40 g. Szabadelvirágzású, öntermékenyülő, őszi fajta.Gazdasági értéke:
Magas fehérjetartalma alapján kiváló abraktakarmány és zöldtakarmány. Étkezési célra is minősített fajta. A Hungaro fajtához hasonlóan főként a durum búza és rozs genomot egyesíti, de az étkezési búzától is örökölt kedvező tulajdonságokat. Télállósága, szárazságtűrése, bokrosodó - és gyomelnyomó képessége is kiváló. Gabonalisztharmatra rezisztens, levélrozsda fogékonysága kisebb a standard fajtáknál. Fuzáriummal szemben a búzáknál ellenállóbb. Kitűnő rezisztencia tulajdonságai és gyomelnyomó képessége lehetővé teszik kis ráfordítású integrált – és ökotermesztését is. Termőképessége eléri a legjobb takarmány standard fajták szintjét, érésideje is azokéval azonos. Jó sütőipari minőségi tulajdonságokkal rendelkezik, Várható hozama: 5-8 t/ha szemtermés, vagy 20-40 t/ha zöldtermés (szilázs). A belőle kalászolás előtt készült szilázs takarmány értéke kiváló: nyersfehérje tartalma (fehérje:17-19 %), szerves anyag- és rost emészthetősége (72-77%), energiatartalma: 6 MJ. Korán (április közepe-vége között) a rozs kaszálása után biztosít kiváló minőségű tömegtakarmányt (szilázs) és betakarítása (kaszálása) után még tavaszi növények (silókukorica, cirok, szója stb.) vethetők. Termésbiztonsága kiváló!

Termesztési információk:
Termesztése gyenge termékenységű talajokon is eredményes. Humuszos homok és erdőtalajokon kis ráfordítással is már nagy (4-6 t/ha) termésre képes. Réti - öntés – és csernozjom talajokon is versenyképes, és szárszilárdító alkalmazása mellett itt érhetők el a legnagyobb szemtermések (7-8 t/ha). Optimális vetésideje magnak: október eleje-közepe. Vetendő csíraszám: 4 millió/hektár. (190 kg/ha vetőmag.) Csépelhetősége jó. Zöldtakarmánynak (szilázs) korábban (szeptember vége) vessük és megnövelt (5 millió/ha) csíraszámmal.
R y e f o o d
RozsSecale cereale L.
Magyar nemesítésű étkezési és takarmány (abrak és szilázs) rozsfajta. Állami elismerése: 2005. Növényfajta-oltalom megadásának éve: 2006. Diploid, félig felálló növekedési típusú, magas szárú, félig lehajló közepes-hosszú kalászú, közepes-hosszú zöld szemszínű és nagy szemméretű (ezerszem-tömege: 28-35 g), szabadelvirágzású őszi fajta. Idegentermékenyülő.Gazdasági értéke:
Magas fehérje- tartalmú fajta, amely alkalmas étkezési gabona, takarmánygabona és zöldtakarmány (szilázs) termesztésére egyaránt. Lisztjéből önmagában is jó minőségű rozskenyér süthető. A belőle készült kenyér fogyasztása javasolható a betegségmegelőző, egészséges táplálkozásban. Gyenge termékenységű- és homoktalajokon a legnagyobb termésre képes fajta. Télállósága, szárazságtűrése, valamint bokrosodó - és gyomelnyomó képessége is kiváló. Gabonalisztharmatra rezisztens. Kitűnő rezisztencia tulajdonságai és gyomelnyomó képessége lehetővé teszik kis ráfordítású integrált - és öko – termesztését, biotermék előállítását is. Várható termés: 3-5 t/ha szemtermés, vagy 20-30 t/ha szilázs. A belőle kalászolás előtt készült szilázs takarmány értéke kiváló: nyersfehérje tartalma (fehérje:18-21 %), szerves anyag- és rost emészthetősége (72-78%), energiatartalma: 6 MJ. Rozs szilázs kategóriában már 5. éve országosan a legjobb minőséget adja! Korán (április közepe) biztosít kiváló minőségű tömegtakarmányt (szilázs) és betakarítása (kaszálása) után még tavaszi növények (siló) kukorica, napraforgó stb.) vethetők. Termésbiztonsága kiváló!

Termesztési információk:
Termesztése gyenge termékenységű homoktalajokon, erdőtalajokon és lejtős, erodált, sekély termőrétegű talajokon is javasolt, de a jó termékenységű talajokon is a legkedveltebb szilázs fajta. Korán - április közepén -, kalászolás előtt kaszálva képes 20-30 t/ha szilázshozamot kiváló takarmányértékkel együtt produkálni. Optimális vetésideje magnak: szeptember vége-október eleje, vetendő csíraszám: 4,0-4,5 millió/hektár (170-190 kg/ha vetőmag). Szilázsnak korábban - szeptember 15-25 között vessük, és megnövelt csíraszámmal (5 millió csíra/ha, 200 kg/ha vetőmag). Szilázs előállításhoz ősszel a N 70-80 %-át ki kell juttatni (100-120 kg/ha N-hatóanyag/ha).
O l i m p i a
LucernaMedicago sativa
Magyar nemesítésű tarkavirágú fajhibrid lucerna fajta. Genotípusában hordozza a Svéd lucerna - Szinonim név: Sarlós-,vagy Sárkerep lucerna - (Medicago falcata) kedvező tulajdonságait is. Állami elismerése: 2006. Növényfajta-oltalom megadásának éve: 2006. Közepes-magas növénymagasságú, felálló növekedési formájú, vékony szárú, leveles típusú, túlnyomóan kékvirágú (tarkavirágú, sárga- és fehérvirágú növények is előfordulnak a fajta-populációban) lucernafajta.Gazdasági értéke:
Kiváló fehérjehozamú fajta. Szárazanyag termése a hivatalos kísérletekben 4 év alatt összesen: 61,9 t/ha (15,5 t/ha/év). Fehérje termése a vizsgált 4 évben összesen: 12,4 t/ha (3,6 t/ha/év). Magas fehérje- tartalmú (23 %). Télállósága, szárazságtűrése kiváló. Maghozama közepes-jó. A felszínhez közel dúsabban elágazó és egyben mélyrehatoló gyökérzete révén jobban hasznosítja a talaj kisebb tápanyag- és vízkészletét. Nemesítése savanyú, gyenge termékenységú homok- és erdőtalajokon folyt, ezért alkalmas ilyen talajokon történő eredményes termesztésre is.

Termesztési információk:
Termesztése gyenge termékenységű homoktalajokon, erdőtalajokon és lejtős, erodált, sekély termőrétegű és savanyú talajokon is eredményes. Jó termékenységű és kötött talajokon is versenyképes, nagy- és jó minőségű termést adó fajta. Megfelelő agrotechnikával képes 5-6 éves élettartamra.
Az OLIMPIA lucernafajta tavaszi tiszta telepítése javasolt. Tavaszi telepítés biztonsága a csapadék nagyobb valószínűsége miatt jobb. Nyárvégi telepítés előnye a következő évi nagyobb termés és a gyomosodás is kisebb kockázatot jelent. Ennek ellenére csak akkor válasszuk a nyárvégi telepítést, ha a keléshez szükséges nedvességet biztosítani tudjuk a talajban (vízmegőrző talajművelés, öntözés). Önmagában történő (tiszta) telepítés esetén nemcsak a telepítés biztonsága, de a lucerna várható termése is növelhető. A lucerna tiszta telepítése általánosan javasolható nemcsak nyárvégi, de tavaszi telepítésben is. Vetési paraméterek: vetőmagmennyiség 20 kg/ha (10 millió csíra), vetésmélység 1,5- 2 cm, gabona sortávolságra
(12-15 cm).