Szakmai (tudományos) önéletrajz

Dr. Kruppa József PhD
címzetes egyetemi tanár, címzetes főiskolai tanár
ügyvezető

Felsőfokú szakmai végzettségek, hely, év

 • öntözéses-meliorációs üzemmérnök, Szarvas, 1981
 • agrármérnök, Debrecen, 1988

Tudományos képzés, tudományos fokozat

 • 1994-ben egyetemi doktori cím (dr. univ.) summa cum laude megszerzése Talajtan szaktudományból a DATE-n.
  Egyetemi doktori disszertáció címe: "A meszezés és dolomitos kezelés hatása a nyírségi savanyú homoktalajok termékenységére" minősítése: summa cum laude
 • 2001-ben PhD tudományos fokozat (dr. Ph.D.) summa cum laude megszerzése a Debreceni Egyetemen Növénytermesztés és Kertészeti tudományokban.
  Értekezés címe: Rozs és triticale nemesítés és tájtermesztés eredményei.

Idegennyelv-tudás

 • orosz állami középfok (írásbeli és szóbeli "C")
  Állami nyelvvizsga bizonyítvány száma: Á 017508/1989
 • angol szakmai középszint (írásbeli és szóbeli)
  Okmány száma: 71/2000

Munkahelyek, beosztások

 1. 1981-1987  Tiszagyöngye Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, Fényeslitke, agronómus, növénytermesztési és meliorációs ágazatvezető
 2. 1988-1999  Debreceni Agrártudományi Egyetem Kutató Központja Nyíregyháza, Kisvárdai Teichmann Telepe, tudományos ügyintéző, tudományos munkatárs, tudományos osztályvezető, tudományos igazgatóhelyettes
 3. 2000-2007  Debreceni Egyetem Növénytudományi Intézet, tanszéki mérnök és intézetigazgató helyettes a Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézetben (DTTI), tudományos munkatárs és intézetigazgató (DTTI), majd egyetemi adjunktus, azt követően tudományos főmunkatárs.
 4. 2008-  Kruppa-Mag Kutató, Vetőmagtermesztő és Kereskedelmi Kft., ügyvezető

Külföldi tanulmányutak és kapcsolatok

 • Németország, Lengyelország (rozs, triticale)
 • Franciaország, Csehország, Szlovákia (lucerna)
 • USA, Németország, Hollandia, Románia, Kanada (burgonya)

Oktatási tevékenység a Debreceni Egyetemen

1994 és 1999 között meghívott külső óraadóként oktatás a DATE-n Debrecenben és Szarvason. 2000 – 2007 között főállásban a Debreceni Egyetemen graduális képzésben a Növénytermesztéstan oktatása az általános agrármérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök, gazdasági agrármérnök és mg. szakigazgatás szervező mérnök szakokon, előadások és gyakorlatok keretében. 2004. tanévtől 2007-ig az V. évf. környezetgazdálkodási agrármérnök szakon a Növénytermesztés és Környezet tantárgy felelős oktatója, ZVB tag (vizsgáztató).
2005 – től 2009-ig (2007-től már a Kruppa-Mag Kft. főállású alkalmazottjaként) részvétel „ad hoc” bírálóként, bizottsági tagként a DE AMTC Mezőgazdaságtudományi Kar Hankóczy Jenő Növénytermesztési, Kertészeti és Élelmiszertudományi Doktori Iskola munkájában. 2000-től jelenleg is a DE Növénytudományi Intézet Genetika Csoport oktatási tevékenységében történő részvétel meghívott előadóként (Növénynemesítés tárgy) és a diplomavédésben, továbbá egyetemi jegyzeteik lektorálásában. Szintén 2000–től a Kertészettudományi Intézetben Hodossi Sándor Professzorral a korai burgonya termesztési közös kutatások végzése, eredmények publikálása és az oktatásban történő hasznosítása (diplomamunkák témavezetése, bírálata), majd 2008-tól Holb Imre Professzorral együttműködés.
Egyéb oktatás: 2000-től – folyamatosan - a SZIE Tessedik Campuson, Szarvason vetőmag-gazdálkodási szakmérnök posztgraduális képzésben a Növénynemesítés tárgyfelelős oktatója, továbbá a Vetőmagtermesztés tantárgy keretén belül a vetőburgonya termesztés, rozs- és tritikálé vetőmagtermesztés és lucerna vetőmagtermesztés oktatása és a Záróvizsga Bizottságban történő részvétel.

Kutatási tevékenység

 • 1988-tól 1999-ig több növényfaj nemesítési és agrotechnikai kutatása.
 • 1988- jelenleg is nemesítési és termesztési kutatások irányítása, végzése és értékelése. Növénynemesítési kutatások szakmai irányítása: Kiemelten lucerna, burgonya (újburgonya, mint zöldségnövény), valamint tritikálé és rozs.
 • 2000-től: a burgonya termesztési kutatások indítása, fejlesztése, majd irányítása, koordinálása a Debreceni Egyetem ATC MTK-n. Fajtakísérletek, vízellátás és minőség, tápanyagellátás és minőség témában. Korai burgonyatermesztés módszerének és az agrotechnika fejlesztésének kutatása – együttműködésben a Kertészettudományi Intézettel. Tritikálé minőség kutatás. Magánnemesítőként növénynemesítési kutatások.
 • 2003-2004. Az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézettel együttműködésben „Új környezetkímélő tápanyag gazdálkodási szaktanácsadási rendszer kidolgozása szántóföldi zöldségnövényekre” K+F konzorciumi pályázat keretén belül a korai burgonya téma kidolgozása és trágyázási kísérlet végzése.
 • 2005- Burgonya trágyázási és korai burgonya termesztési kutatások, kísérletek végzése tájkísérletekben. Burgonya fajtakísérletek végzése tájkísérletekben az új fajták és fajtajelöltek termőképességének és minőségének vizsgálatára. Rozs és tritikálé kutatás.
 • 2008 – főállásban a Kruppa – Mag Kft. ügyvezetőjeként a kutatási-nemesítési és vetőmag termesztési feladatok irányítása, végzése a családi társas vállalkozásban.

Kutatói csoport és programvezetés:

 • 1992-97-ig tudományos osztály vezetése
 • 1995-96-ban az EU Phare Kisérleti Program Alap által is támogatott vetőburgonya termesztési program irányítása és megvalósítása
 • 1995-99 között az USA Fejlesztési Intézete (USAID) által támogatott burgonya integrációs fejlesztési program irányítása
 • 1997-99 között holland-magyar kormányközi burgonyatermesztés fejlesztési program – Dutch-Hungarian Potato Project - koordinálása
 • 2000- 2007 között burgonyatermesztés kutatás koordinálása és végzése a DE AMTC-ban
 • 2008- társas vállalkozás növénynemesítési, kutatási programjának irányítása, végzése

Államilag minősített fajták, szabadalmak:

Klaudia (1996) – lucerna
Jozsó (1996) – lucerna
Kriszta (1998) – évelő rozs
Rumenka (1998) – köles (társhonosító)
Biserka (1998) - köles (társhonosító)
Gabi (2000)- tavaszi bükköny (társnemesítő)
Pannónia (2005)- burgonya (MSZH Növényfajta- oltalom, 2006)
Hungaro (2005)- triticale (MSZH Növényfajta- oltalom, 2006)
Ryefood (2005)-rozs (MSZH Növényfajta- oltalom, 2006)
Olimpia (2006)-lucerna (MSZH Növényfajta- oltalom, 2006)
"Triász" Hungaro tritikálé kenyér MSZH védjegy-oltalom (2009) a Nyírség – Hasso Kft.-vel közösen.
"Durumrozs" védjegy oltalom Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (2013)
"Hungaro Durumrozs" védjegy oltalom Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (2014)

Egyéb kutatási eredmények:

Burgonya termesztéstechnológia komplex fejlesztése. Triticale termesztéstechnológia kidolgozása a Nyírségi ökológiai adottságokra. Rozs (évelő rozs) termesztéstechnológiájának fejlesztése. Lucerna termesztéstechnológiájának fejlesztése, különös tekintettel a savanyú homok- és erdőtalajokon. Burgonya, tritikálé, lucerna, csillagfürt, bab, köles, trágyázásának fejlesztése (K,Ca,Mg) nyírségi homoktalajokon. Burgonya tápanyag- és vízellátás termésre, gumóminőségre gyakorolt hatása. Újburgonya termesztés fejlesztése (előgyökereztetés technológiájának fejlesztése, trágyázás fejlesztése, korai és nyári ültetés agrotechnika, termesztési módszer fejlesztése.

Tudományos és szakmai publikációk

 • 19 könyv szerzője, társszerzője, – ebből 10 egyetemeken és főiskolákon engedélyezett tankönyv is. 3 egyetemi jegyzet és 8 kiadvány szerzője, társszerzője, továbbá 220 publikáció szerzője, társszerzője, ebből 11 idegen nyelvű.

Tudományos és szakmai rendezvények szervezése, tudományszervezés

 • 1993-2015 között 41 tudományos és szakmai rendezvény szervezése, továbbá a holland – magyar burgonyatermesztési program keretében további 36 szakmai rendezvény és szántóföldi bemutató szervezésében és lebonyolításában történő aktív közreműködés.

Szaktanácsadás

 • 1999 – 2009 aktív szaktanácsadási tevékenység végzése az ország több megyéjében (Szabolcs Sz. B, Hajdú B., Csongrád, Bács-Kiskun, Pest).

Tudományos- és szakmai testületi tagságok

 • Magyar Növénynemesítők Egyesületének tagja (1989-)
 • Teichmann Vilmos Mg. fejlesztési Alapítvány titkára (1992-2007)
 • Felső-szabolcsi Térség –és Gazdaságfejlesztő Innovációs KhT igazgatója (1996-1998)
 • Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács elnökségi tag (1997-)
 • MTA Növénytermesztési Tudományos Bizottság köztestületi tagja (2001-2007)
 • MTA Növénytermesztési Tudományos Bizottság tagja (2008-2009)
 • MTA DAB Növénytermesztési Munkabizottság tagja (2003-)
 • Vetőmag Szövetség és Terméktanács tagja (2005-)
 • MTA Növénynemesítési Tudományos Bizottság köztestületi tagja (2009-)
 • MTA Növénynemesítési Tudományos Bizottság tagja (2014-)

Díjak, címek

 • Mag aranytoll díj (1999)
 • Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar „Dezső György alapítványi díj” (2004)
 • Tessedik Sámuel Főiskola „címzetes főiskolai tanára” (2006)
 • „Tankönyv Nívódíj” (Növénytermesztéstan I-II.), (2007)
 • Debreceni Egyetem AMTC „tiszteletbeli docense” (2008)
 • Vállalkozók Országos Szövetsége „Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 2013. év vállalkozója, az év vetőmag nemesítője” díja (2013)
 • Fleischmann Rudolf díj (2014)
 • Jedlik Ányos díj (2015)
 • Debreceni Egyetem „címzetes egyetemi tanára” (2015)Publikáció jegyzék
Dr. Kruppa József Ph.D
címzetes egyetemi tanár, címzetes főiskolai tanár

Könyv, könyvfejezet, tankönyv

Kruppa, J. (alkotó szerk.) (1997): A Nyírségi burgonyatermesztés gyakorlati kézikönyve. USAID, ACDI/VOCA. Budapest. 85.
Kruppa, J. (alkotó szerk.) (1998): A burgonya és termesztése I. Agroinform Kiadó, Budapest. 47.
Kruppa, J. (alkotó szerk.) (1998): A burgonya és termesztése II. Agroinform Kiadó, Budapest. 76.
Kruppa, J. (alkotó szerk.) (1998): A burgonya és termesztése III. Agroinform Kiadó, Budapest. 145.
Kruppa, J. (alkotó szerk.) (1999): A burgonya és termesztése IV. Agroinform Kiadó, Budapest. 118.
Kruppa, J. – Borbély, F. (2002): Csillagfürt (Lupinus sp. L.). in: Radics L. (szerk.): Alternatív növények termesztése. II. Szaktudás Kiadóház, Budapest. 105-125.
Matuz J.-Palágyi A.-Kruppa J. et. al. (2003): Óvilági kenyér- és kásanövények. In: Koháry E. (szerk.): Eleven örökség. Kenyér- és kásanövények a Kárpát- medencében. Agroinform Kiadó, Budapest. 7-67.
Kruppa, J.: (2003): Őszi rozs, évelő rozs (Secale cereale L., Secale cereanum) In: Radics L. (Szerk.): Növénytermesztés határok nélkül. (EU-konform növények termesztése). Szaktudás Kiadó Ház, Budapest. 36-51.
Kruppa, J.- Borbély, F. (2003): Fénymag (Phalaris canariensis L.). In: Radics L. (Szerk.): Növénytermesztés határok nélkül. (EU-konform növények termesztése). Szaktudás Kiadó Ház, Budapest. 179-190.
Kruppa, J. (2004): Rozs (őszi rozs, évelő rozs). In (szerk.): Izsáki, Z.-Lázár, L.: Szántóföldi növények vetőmagtermesztése és kereskedelme. Mezőgazda Kiadó. 189-202 p
Kruppa, J. (2004): Tritikálé. In (szerk.): Izsáki, Z.-Lázár, L.: Szántóföldi növények vetőmagtermesztése és kereskedelme. Mezőgazda Kiadó. 229-240 p
Kruppa, J. (2004): Bükkönyfélék. In (szerk.): Izsáki, Z.-Lázár, L.: Szántóföldi növények vetőmagtermesztése és kereskedelme. Mezőgazda Kiadó. 386-394 p
Kruppa, J. (2004): Burgonya. In (szerk.): Izsáki, Z.-Lázár, L.: Szántóföldi növények vetőmagtermesztése és kereskedelme. Mezőgazda Kiadó. 422-449 p
Kruppa, J.- Szabó, M. (2005): Rozs és évelő rozs. In (szerk.): Antal, J.: Növénytermesztéstan 1. Mezőgazda Kiadó. 228-238 p
Antal, J. - Kruppa, J.- Pocsai, K.- Sárvári, M (2005): Burgonya. In (szerk.): Antal, J.: Növénytermesztéstan 2. Mezőgazda Kiadó. 51-88 p
Kruppa, J.(2005): Csillagfürt. In (szerk.): Antal, J.: Növénytermesztéstan 2. Mezőgazda Kiadó. 175-185 p
Kruppa, J.- Kuroli, G.- Németh, L.- Reisinger, P. - Árendás, T.- Csathó, P.- Németh, T. (2010): Kanári köles. In (szerk.): Radics, L.: Fenntartható szemléletű szántóföldi növénytermesztéstan 1. Agroinform Kiadó. 659-665 p
Kruppa, J.- Kuroli, G.- Németh, L.- Reisinger, P. - Árendás, T.- Csathó, P.- Németh, T. (2010): Rozs (évelő rozs). In (szerk.): Radics, L.: Fenntartható szemléletű szántóföldi növénytermesztéstan 1. Agroinform Kiadó. 567-579 p
Kruppa, J.- Kuroli, G.- Németh, L.- Reisinger, P.- Csathó, P.- Árendás, T.- Németh, T.-Fodor, N. (2012): Csillagfürt. In (Főszerk.): Radics, L.: Fenntartható szemléletű szántóföldi növénytermesztéstan 2. Agroinform Kiadó. 343-355 p

Egyetemi jegyzet

Kruppa, J. (2008): Tritikále. In (szerk.): Pepó, P.: Növénytermesztési Praktikum I. Debreceni Egyetem Agrár-és Műszaki Tudományok Centruma Növénytudományi Intézet. 93-104 p
Kruppa, J. – Sárvári, M.- Zsombik, L. (2008): Burgonya. In (szerk.): Pepó, P.: Növénytermesztési Praktikum II. Debreceni Egyetem Agrár-és Műszaki Tudományok Centruma Növénytudományi Intézet. 79-117 p
Kruppa, J. (2008): Rozs. In (szerk.): Pepó, P.: Növénytermesztési Praktikum III. Debreceni Egyetem Agrár-és Műszaki Tudományok Centruma Növénytudományi Intézet. 3-13 p

Kiadványok

Kruppa, J. (1998): A burgonyatermesztés fejlesztési lehetőségei. In: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Agrárfejlesztési Stratégiája. Nyíregyháza. 1-159.
Kruppa, J. (Szerk.)(2009): Szántóföldi növénytermesztés, új fajták és lehetőségek, innovatív technológiák. PRIMOM Alapítvány. Nyíregyháza. 36.
Kruppa, J. (2009): Új fajták és lehetőségek az ökológiai termesztésben. In szerk.: Roszik, P. A biotermesztésben rejlő lehetőségek, új fajták és innovatív technológiák. PRIMOM Alapítvány. Nyíregyháza. 10-15.
Kruppa, J.(2010): A Kálium trágyázás hatása a burgonya termésére homoktalajokon. In (szerk.): Pepó, Pé.:Termesztési tényezők a fenntartható növénytermesztésben. Kiadó: Debreceni Egyetem AGTC és MTA Növénytermesztési Bizottsága. Felelős kiadó: Dr. Nagy János. ISBN 978-963-9732-93-3. 121-126.
Kruppa, J. - Ifj. Kruppa, J. (2011): Új eredmények a tritikálénemesítésben és hasznosításban. Mag Arany Évkönyv 2011. 106-109.
Kruppa, J. - Ifj. Kruppa, J. (2011): Noi rezultate ín activitatea de ameliorare si utilizare a triticalelor. Editura: Primom Alapítvány. Ungaria. 4-5.
Kruppa, J. (2012): Homoktalajok és hasznosításuk rozs, tritikálé, burgonya és lucerna tájfajták termesztésével. In: Szárazságtűrő növények. Homokhátsági fűzetek XV. Bács Agrárház Nonprofit Kft.ISBN 978-963-08-4216-7. Kecskemét. 20-34.
Speiser, B .-Drexler, D.- Kovács, G.- Kruppa, J.-Mondel, I.-Papp, O.-Polgár, Zs.- Szépkuthy, K.-Tarnai, M. (2012): Bioburgonya. Minőség a termesztés minden lépésében. Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet. Budapest.1-34.

Magyar nyelvű tudományos dolgozatok

Lazányi, J. – Kruppa, J. (1993): Rozs. (Secale cereale L.) In: A DATE kutatóhelyein nemesített és fenntartott növényfajták ismertetése. Debrecen, 171-178.
Lazányi, J. – Kruppa, J. (1993): 1993. Szöszös bükköny (Vicia villosa Roth.) In: A Debreceni Agrártudományi Egyetem kutatóhelyein nemesített és fenntartott növényfajták ismertetése. Debrecen. 194-197.
Kruppa, J. – Lazányi, J. (1993): Lucerna. (Medicago sativa L.) In: A DATE kutatóhelyein nemesített és fenntartott növényfajták ismertetése. Debrecen. 198-204.
Kruppa, J. – Lazányi, J. – Ragyák, L. (1996): Különböző káliumtrágyák és a Kieserit hatása a burgonya termésére és beltartalmára. Agrofórum. 7. 2. 34 -36.
Kruppa, J. – Vincze, J. (1997): A burgonya tápanyagellátása. AKII Dutch Hungarian Potato Project I. 5. 5-6.
Kruppa, J. (1998): A triticale nemesítés és termesztés perspektívája. Mag Kutatás, Termesztés, Kereskedelem. 12. 3. 19-20.
Kruppa, J. (1998): A triticale termesztésének fontosabb szempontjai. Mag Kutatás, Termesztés, Kereskedelem. 12. 4. 15-17.
Kruppa, J. (1998): A triticale nemesítésének eredményei Kisvárdán. Mag Kutatás, Termesztés, Kereskedelem. 12. 5. 23-25.
Aerts, J. – Kruppa, J. (1999): Célok és eredmények a Holland-Magyar Burgonyatermesztési programban. Mag Kutatás, Termesztés, Kereskedelem. 13. 2. 17.
Kruppa, J. – Pepó, Pé. – Győri, Z. (1999): A titicale minőségi tulajdonságai és hasznosítási lehetőségei. Mag Kutatás, Termesztés, Kereskedelem. 13. 5. 12-14.
Kruppa, J. – Szőke, L. (1999): A fénymag nemesítésének, termesztésének és védelmének fontosabb szempontjai. Agrofórum 10. 1. 63-64.
Kruppa, J. (1999): A lucernatermesztés szempontjai savanyú futóhomok, homok és erdőtalajokon. Agrofórum. 10. 2. 20-22.
Nagy, B. – Bócsa, I. – Tóth, S-né – Kruppa, J. – Hullán, T. (1999): A pillangós takarmányfajok gazdasági jelentősége. Agrofórum. 10. 2. 1-8.
Kruppa, J. (1999): A vízstressz ( hiány és többlet ), valamint a túlöntözés hatása a burgonya minőségére. Öntözéses gazdálkodás. Szarvas. 117- 123.
Kruppa, J. (1999): A burgonya K-, Ca- és Mg-trágyázása. Mag, Kutatás, Termesztés, Kereskedelem. 13. 2. 20-23.
Kruppa, J. – Vincze, J. (1999): A Holland- Magyar Burgonyatermesztési Project keretén belül beállított fajtaösszehasonlító kísérlet 1998. évi eredményei. AKII Dutch Hungarian Potato Project 3. 1. 1-11.
Gólya, E. – Kruppa, J. (2000): A primőr burgonya termesztése. Burgonyatermesztés. 4. 41-46.
Kruppa, J. – Pepó, P. – Sárvári, M. – Elbakour, E. (2001): Burgonya tájkísérlet eredményei. Burgonyatermesztés. 1. 32-37.
Kruppa, J. – Elbakour, E. – Zsombik, L. (2001): A kálium és magnézium trágyázás hatása a burgonya termésére tájkísérletekben. Burgonyatermesztés. 2. 20-27.
Kruppa, J. (2002): Burgonya kálium-trágyázási kísérlet eredményei 2001-ben. Burgonyatermesztés. 3. 6-9.
Pocsai, K. – Kruppa, J. (2002): A Hungavit-P lombtrágya hatása a burgonya termésére. Burgonyatermesztés, novemberi szám 8-11 p.
Kruppa, J.- Győri, Z.- Sárvári, M. (2003): A burgonya minőségét, piacosságát befolyásoló ökológiai és agrotechnikai tényezők. Burgonyatermesztés. augusztus. 7-15.
Győri, Z. – Kruppa, J. (2003): A burgonya fontosabb minőségi jellemzői és azok meghatározása. Burgonyatermesztés, ápr. 4-7 p.
Terbe, I.-Csathó, P.-Árendás, T.-Németh, T.- Marth,P.-Cserni, I.-Takácsné Hájos, M.-Kapitány, J.-Kruppa, J.-Barnóczki, A.-Varga, I.- Kappel, N.-Slezák, K. (2004): Új, költség- és környezetkímélő növénytáplálási szaktanácsadási rendszer szántóföldi zöldségnövényekre. Hajtatás, korai termesztés, 35/2: 6-7.
Csathó, P .-Terbe, I.- Slezák, K.- Kappel, N.-Árendás, T.-Fodor, N.-Németh, T.- Marth,P.-Cserni, I.-Takácsné Hájos, M.-Kapitány, J.-Kruppa, J.-Barnóczki, A.-Varga, I. (2004): Új költségkímélő szántóföldi zöldség trágyázási szaktanácsadási rendszer. Gyakorlati Agrofórum, 15/8: 40-43.
Terbe, I.-Csathó, P.-Árendás, T.-Fodor, N.-Kappel, N.-Slezák, K.-Marth,P.-Cserni, I.-Takácsné Hájos, M.-Kapitány, J.-Kruppa, J.-Barnóczki, A.-Varga, I. (2004): A szükséges tápanyagmennyiség meghatározása. In (szerk.): Terbe, I.-Csathó, P.: Környezetkímélő tápanyaggazdálkodás a szabadföldi zöldségtermesztésben. Open Art nyomda. 25-41 p
Győri, Z,.-Kruppa, J.- Sárvári, M. (2004): A korai burgonya minősége, beltartalma és felhasználása. Burgonyatermesztés V. évf. 4.sz. 8-14 p.
Kruppa, J.:(2005): A burgonya minőségét befolyásoló tényezők és hatásuk. Burgonyatermesztés. VI. évf. 4.sz. 6-14 p
Kruppa, J.:(2005): A korai burgonya biológiai alapjai, nemesítése, termesztése Magyarországon, felhasználási lehetőségek. Burgonyatermesztés. VI. évf. 3.sz. 20-27 p
Kruppa, J. – Győri, Z.:( 2005): A korai burgonya felhasználási lehetőségei, minőségi követelményei, beltartalmára vonatkozó újabb eredmények. - In: Gyakorlati agrofórum, ISSN 1416-0927, 2005. (16. évf.), 2. sz., 13-16. p.
Kruppa, J.- Pakai, I.-Pakai, Cs.-Oltványi, Gy.-Csathó, P. (2005): Új környezetkimélő és egyben gazdaságos korai (nyári) burgonya trágyázási módszer bemutató kísérletének eredményei. Burgonyatermesztés VI. évf. 1.sz. 5-10 p.
Kruppa, J. – Hoffmann, B. (2006): Új étkezési és takarmány tritikálé (Triticum turgidocereale) és rozs (Secale cereale) fajták . - In: Mag, kutatás, fejlesztés és környezet, ISSN 1588-4864, 2006. (20. évf.), 4. sz., 43-45. p.
Kruppa, J.(2006): A biológiai, ökológiai és agrotechnikai tényezők hatása a burgonya termésére, minőségére . - In: Gyakorlati agrofórum, ISSN 1416-0927, (17. évf.), 2. sz., 13-19.
Kruppa, J. (2007): Az évjárat hatása a burgonyára és az öntözés jelentősége. Gyakorlati agrofórum, (18. évf.) 10. sz. 60 p.
Kruppa, J. (2007): Burgonya trágyázási kísérletek értékelése homoktalajokon. Acta Agronomica Óváriensis, (49. évf.) 2/2. sz. 405-409. p.
Heller Szabóné Molnár, M. - Kruppa, J. – Pocsai, K. (2007): A burgonya levéltrágyázásának újabb lehetősége. Acta Agronomica Óváriensis, (49. évf.) 2/2. sz. 399-404.p.
Hodossi, S. - Kruppa, J. (2007): A burgonya korai termesztésének fogalma és módszerei, újabb lehetőségek. Gyakorlati agrofórum, (18. évf.) 2. sz. 43-44. p.
Kruppa, J. - Heller Szabóné Molnár, M. - Hodossi, S. (2008): Újburgonya termesztés Magyarországon. Mag, kutatás, fejlesztés és környezet, (21. évf) 1-2. sz. 28-40. p.
Kruppa, J. - Heller Szabóné Molnár, M.- Hodossi, S.(2009): Az újburgonya termesztés –
technológiai változatai Magyarországon . - In: Gyakorlati agrofórum, ISSN 1416-0927
2009. (20. évf.), 3. sz., 84-87. p.
Hodossi, S. – Csontos, Gy. – Kruppa, J.(2009): Az újburgonya termesztéstechnológiai változatai
Magyarországon (1.) : Hajtatás és átmeneti fóliatakarásos termesztés . - In: Gyakorlati agrofórum,
ISSN 1416-0927 , 2009. (20. évf.), 2. sz., 87-90. p.
Kruppa, J.(2008): Új fajták és lehetőségek a szántóföldi homokhasznosításban . - In: Mag,
kutatás,fejlesztés és környezet, ISSN 1588-4864 , 2008. (22. évf.), 6. sz., 30-36. p.
Kruppa, J. (2009): Új fajták és lehetőségek a szántóföldi növénytermesztésben. In szerk.: Kruppa, J. Szántóföldi növénytermesztés, új fajták és lehetőségek, innovatív technológiák. PRIMOM Alapítvány. Nyíregyháza. 2-14.p.
Hodossi, S. – Kruppa, J.-Dudás L. (2010) : A nyári ültetésü újburgonya fogalma, termesztésének története és mai gyakorlata . Zöldségtermesztés-Vegetable growing., HU ISSN 1787-2928 ,. (XLI. évf.), 1. sz., 7-9. p.
Kruppa, J. - Ifj. Kruppa, J. (2011): Új eredmények a tritikálé nemesítésben, hasznosításban. Agrár-Innovációs Hírlevél. Kiadó: Primom Alapítvány. 4-5.
Sipos, P. – Győri, Z.- Kruppa, J.- Sándor, M – Kovács, B. (2012): Gabonaalapú termékek táplálkozási értékének javítási lehetőségei. Agrártudományi közlemények. Acta Agraria Debreceniensis, 49. sz. 275-278.

Idegen nyelvű tudományos dolgozatok

Kruppa, J.- Sárvári, M.- Zsom, E. (2003): The Impact of Water Supply on the Quality and Health of Potato. Acta Agraria Debreceniensis. Különszám. Debreceni Egyetem. 144-147.
Kruppa, J. – Zsom, E. (2006): Impact of potassium fertilizers with different activeingredients
and dosages on potato yield in experiments in the Nyírség region. International Journal of
Horticultural Science. Vol. 12. Nr. 4. Agroinform, Budapest
Holb, I.J.-Fazekas, M.-Abonyi, F.-Lakatos, P.- Thurzó, S.- Nyéki, J.- Szabó, Z.- Kruppa, J.-
Balla, B. (2009): Effect of reduced spray programmes on incidences of apple scab, powdery
mildew and codling moth damage in enviromentally freindly apple production systems.
International Journal of Horticultural Science. Vol. 15. Nr. 4. 75-78. ISSN 1585-0404
Agroinform, Budapest

Magyar nyelvű lektorált konferencia

Szabóné Csalló, K. – Kruppa, J. (1992): Kalászos és pillangós takarmánynövények nemesítésének helyzete Kisvárdán. In: MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének Közleményei. 1. 42-43.
Kruppa, J. – Vágó, M. (1994): A Kisvárdai alacsony egy új szárszilárdabb rozsfajta. In: Növénynemesítési Tudományos Napok. MTA Budapest, 113.
Kruppa, J. – Iszályné Tóth, J. – Loch, J.– Lazányi, J (1996): A káliumtrágyák és a Kieserit hatása a burgonya termés mennyiségére és minőségére. Lippay J. Tudományos Ülés. Budapest. 564-565.
Hoffmann, B. – Galiba, G.– Kruppa, J. (1998): A takarékos (low input) növénytermesztés biológiai alapjainak vizsgálata. In: Georgikon napok Keszthely. Növénytermesztés, agrokémia, növényvédelem, környezetvédelem. II. 181-185.
Hoffmann, B. – Galiba, G. – Kruppa, J. (1999) Takarékos (low input) genotípusok szelekciós lehetőségei. In: Ruzsányi L. – Pepó Pé.: Növénytermesztési Tudományos Nap . Nönénytermesztés-környezetvédelem. MTA, Budapest. 55.
Kruppa, J. (1999): A rozs és triticale nemesítés újabb eredményei. In: Ruzsányi L. – Pepó Pé.: Növénytermesztési Tudományos Nap. MTA, Budapest. 63.
Kruppa, J. (1999): Újabb hosszú élettartamú, perzisztens lucernafajták. Növénytermesztési Tudományos Nap. Budapest. 62.
Pásztor, K. – Kruppa, J. (2001): Természetes és mesterséges populációkból szelektált alapanyagok genetikai és nemesítési értéke. In: Sutka, J.: VII. Növénynemesítési Tudományos Napok. Összefoglalók. MTA, Budapest. 52.
Kruppa, J. – Hoffmann, B. (2001): A rozs és triticale tájkísérletek eredményei. Georgikon Napok. Keszthely. II. kötet. 900-903.
Kruppa, J. – Zsombik, L. – Elbakour, E. (2001): Az alkalmazkodó burgonya tájtermesztés fontosabb szempontjai, különös tekintettel a K-trágyázásra. Georgikon Napok. Keszthely. II. kötet. 1028-1031.
Kruppa, J. (2001): A minőségi burgonyatermesztés kritikus elemei. II. Növénytermesztési Tudományos Napok. MTA Budapest. 44.
Kruppa, J. (2002): A minőségi burgonyatermesztés kritikus tápelemei. In.: Pepó Pé.–Jolánkai M.: II. Növénytermesztési Tudományos Nap. MTA Proceedings. Budapest. 238-244.
Hoffmann, B., Lángné Molnár, M., Kruppa, J., Sarkadi, L.. (2002): Régi és újabb nemesítésű gabona fajták stressztűrése. VIII. Növénynemesítési Tudományos Napok. MTA, Budapest, 2002. február 12-13. p. 92.
Kruppa, J.-Győri, Z.-Sárvári, M.-Zsom, E. (2003): A vízellátás hatása a burgonya minőségére. MTA Növénynemesítési Konf. 2003. márc. 85.
Csathó, P .-Terbe, I.- Slezák, K.- Kappel, N.-Árendás, T.-Fodor, N.-Németh, T.- Marth,P.-Cserni, I.-Takácsné Hájos, M.-Kapitány, J.-Kruppa, J.-Barnóczki, A.-Varga, I. (2004): Új költség- és környezetkímélő trágyázási szaktanácsadási rendszer szántóföldi növényeinkre és szántóföldi zöldségnövényeinkre. Szent István Egyetem, Gödöllő, CD ROM kiadás.
Kruppa Ifj., J. - Kruppa, J. (2013): Étkezési tritikále nemesítése és minősége. In: Hoffmann, B - Kollaricsne Horváth, M.: XIX. Növénynemesítési Tudományos Nap. Keszthely. 67.
Kruppa Ifj., J. - Kruppa, K. - Kruppa, J. (2014): Étkezési tritikále (’Hungaro’ Durumrozs) aminosav tartalma és genomösszetétele. In.: Veisz, O.: Növénynemesítés a megújuló mezőgazdaságban. XX. Növénynemesítési Tudományos Nap. Budapest. 264-268. Kruppa, J. (2016): A magyar növénynemesítés helyzete és eredményei a magánszektorban. In: Veisz, O.-Polgár, Zs.: XXII. Növénynemesítési Tudományos Nap. MTA, Budapest. 19-23.

Idegen nyelvű lektorált konferencia

Kruppa, J. (1994): Breeding alfalfa for adverse soil condition. In: Management and breeding of perennial lucerne for diversified purposes. Rome. 236-237.
Kruppa, J. (1996): Breeding of alfalfa for adverse soil condition and long lifetime Eucarpia "Medicago" Group. Bruno. 29.
Hoffmann, B. – Kruppa, J. – Józsa, S. (2001): Adaptation of cereales to water deficiency. 37th croatian symposium on agriculture. Opatija, 10.
Kruppa, J.- Zsom, E. (2003): The effect of K and Mg fertilization on yield and quality of potato. 14th International Symposium of fertilizers (CIEC) 2003. jún. 22-25.Poszter.p. 664-670.p.
Zsom, E. – Kruppa, J. (2006): Current trends in the Hungarian potato production. In: Potato developments in a changing Europe. Szerk: Haase, N.U. és Haverkort, A.J., Wageningen Academic Publishers, Wageningen, Hollandia. 226-234.p

Z. Győri, J. - Kruppa, D. - Ungai, I. Győriné Mile, - P. Sipos (2010): Examination of technological and nutritional properties of breads made from triticale flour, Proceedings of the 5th International Congress Flour-Bread '09. 7th Croatian Congress of Cereal Technologists, pp.503-507

Magyar nyelvű nem lektorált konferencia

Szabó, I. – Kruppa, J. (1992): A rozsnemesítés helyzete és eredményei Kisvárdán. In: Rozs és triticale termesztése. KSZE Rt. Szekszárd. 18-21.
Borus, J. – Vágó, M. – Kruppa, J. (1993): A Kisvárdai Növénynemesítő Telep története. In: Teichmann Vilmos Tudományos Emlékülés. Kisvárda. 18-26.
Vágó, M. – Kruppa, J. (1993): Rozsnemesítés és termesztéstechnológiai kutatások a Kisvárdai Teichmann Telepen. In: Teichmann Vilmos Tudományos Emlékülés. Kisvárda, 38-45.
Kruppa, J. (1993) Kalászos és pillangós takarmánynövények nemesítése és termesztéstechnológiai kutatásai a Kisvárdai Teichmann Telepen. In: A Nyírség mezőgazdaság-fejlesztésének lehetőségei és távlatai. Nyíregyháza. 41-44.
Kruppa, J. (1993): A pillangós szálastakarmányok nemesítésének és termesztés technológiájának eredményei, jövőbeni irányai Kisvárdán. In: Teichmann Vilmos Tudományos Emlékülés. Kisvárda, 50-56.
Iszályné Tóth, J. – Kruppa, J. (1993): A DATE Kutató Központjában folyó nemesítés eredményei. ,,125 éves a Debreceni Agrártudományi Egyetem." Jubileumi Tudományos Szimpózium. Debrecen. 43.
Szabóné Csalló, K. – Kruppa, J. (1994): A bükkönyfélék (Vicia spp.) nemesítése termesztésük és felhasználásuk újraértékelése napjainkban. MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testülete 1994. évi közgyűlése. 23.
Vágó, M. – Kruppa, J. – Szabóné Csalló K. (1994): Új rozsfajta: Kisvárdai alacsony. In: Hajdú M. – Drahos B. (szerk.): Gabonatermesztés ’94. Országos Gabonatermesztési Tanácskozás. Bp., 101-106.
Kruppa, J. (1995): Rozstermesztés. In: Kalászos Gabonafélék termesztése. Gödöllő. 147-153.
Kruppa, J. – Lazányi, J. (1995): A rozs és triticale nemesítésének eredményei a Kisvárdai Teichmann Telepen. In: A DATE a Tiszántúl mezőgazdaságáért. I.kötet. Tiszántúli Mezőgazdasági Tudományos Napok. Hódmezővásárhely. 160-161.
Kruppa, J. – Ragyák, L. (1995): A Kisvárdai alacsony, egy új szárszilárdabb rozsfajta. In: A DATE a Tiszántúl mezőgazdaságáért. A Tiszántúl Mezőgazdasági Tudományos Napok. Hódmezővásárhely. 2. 352-353.
Kruppa, J. – Lazányi, J. (1995): A rozs és triticale nemesítésének újabb módszerei és eredményei a Kisvárdai Teichmann Telepen. In: I. Országos Agrár PhD Konferencia. DATE, Debrecen. 138-139.
Kruppa, J. (1995): Hosszú élettartamú újabb lucerna fajtajelöltek Kisvárdán. I. Országos Agrár PhD Konferencia. Debrecen. 248-249.
Kruppa, J. – Lazányi, J. (1996): Lucerna (Medicago sativa L., Medicago varia M.) Magyar Növénynemesítők Vándorgyűlése. Nyiregyháza. 49-53.
Szabóné Csalló, K. – Lazányi, J. – Kruppa, J. (1996): Szarvaskerep (Lotus corniculatus L.) Magyar Növénynemesítők Vándorgyűlése. Nyiregyháza. 53-54.
Lazányi J. – Kruppa, J. – Iszályné Tóth, J. (1996) Rozs (Secale cereale L.). Magyar Növénynemesítők Vándorgyűlése, Nyíregyháza. 36-39.
Kruppa, J. – Iszályné Tóth, J. – Vincze, J. (1997):. A kálium és magnézium hatása a burgonya termésére és minőségére. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testület 1997. évi Tudományos Ülése. 16.
Kruppa, J. – Iszályné Tóth, J. (1997): A triticale termesztésének sajátosságai az EU-ban, hazai teendők. In: Kalászos gabonafélék termesztése. Budapest, 251-255.
Kruppa, J. – Iszályné Tóth, J. (1997): A rozs termesztésének sajátosságai a EU-ban, hazai teendők. In: Kalászos gabonafélék termesztése. Budapest. 221-226.
Kruppa, J. (1997) A rozs és triticale nemesítés újabb lehetőségei és eredményei. In: Tiszántúli Mezőgazdasági Tudományos Napok. Karcag, 56-57.
Kruppa, J. – Hoffmann, B. (2001): A rozs és triticale tájkísérletek eredményei. Georgikon Napok. Keszthely. II. kötet. 900-903.
Kruppa, J. – Elbakour, E. (2001): Az alkalmazkodó burgonya tájtermesztés fontosabb szempontjai, különös tekintettel a K-trágyázásra. In: Jávor A. – Szemán, L. (szerk.): Innováció, a tudomány és a gyakorlat egysége az ezredforduló agráriumában. Gödöllő. 112-116.
Kruppa, J. – Zsombik, L. – Elbakour, E. (2001): Az alkalmazkodó burgonya tájtermesztés fontosabb szempontjai, különös tekintettel a K-trágyázásra. Georgikon Napok. Keszthely. II. kötet. 1028-1031.

Idegen nyelvű nem lektorált konferencia

Kruppa, J.- Zsom, E. (2003): The effect of K and Mg fertilization on yield and quality of potato. 14th International Symposium of fertilizers (CIEC) 2003. jún. 22-25. 664-670.
Heller Szabóné Molnár, M. – Kruppa, J. (2008): Possibilities of field production of fresh potato int he spring and int the autumn. Multifunctional agriculture. International Scientific Conference. University of Szeged, Faculty of Agriculture Hódmezővásárhely, Hungary. 28.

Szakcikkek

Kruppa, J. – Iszályné Tóth, J. – Ragyák, L. (1996): Kisvárdai erőfeszítések a szabolcsi burgonyatermesztés érdekében. Agrofórum. 7. 2. 12-14.
Kruppa, J. – Vincze, J. (1997):. A vetőmag előhajtatása. AKII Dutch Hungarian Potato Project. I. 6. 4-5.
Kruppa, J. (1998): A vetőgumó előkészítése ültetéshez. AKII Dutch Hungarian Potato Project. II. 3. 3-5.
Kruppa, J. (1998): A burgonya trágyázása. AKII Dutch Hungarian Potato Project II. 4. 5-8.
Kruppa, J. (1998): A vetőburgonya-szaporító terület szelektálása. AKII Dutch Hungarian Potato Project. II. 8. 5-6.
Nagy, B.– Kovács, G. – Kruppa, J. (1998): Az értékes pillangós szálas-takarmányok. Magyar Mezőgazdaság 53. 3-7.
Kruppa, J. (1999): A burgonya trágyázása. AKII Dutch Hungarian Potato Project 3. 4. 8-12.
Kruppa, J. (1999): A vetőburgonya-szaporító terület szelekciós munkái. AKII Dutch Hungarian Potato Project 3. 9. 5-7.
Kruppa, J. – Szkupi, P.(1999): Szártalanítás. AKII Dutch Hungarian Potato Project 3. 12. 4-8.
Kruppa, J. (1999): A burgonya leszárításának és sebgyógyításának fontosabb szempontjai. AKII Dutch Hungarian Potato Project 3. 17-18. 6-9.
Kruppa, J. (2000): Aktuális termesztési tanácsok. Burgonyatermesztés. 3. 2-4. Imp.fakt.: 0.1;
Kruppa, J. (2001): A minőségi burgonyatermesztés kritikus elemei. Burgonyatermesztés. 3. 29-35.
Szűcs, L. – Kruppa, J. (2001): A burgonya trágyázása, őszi talajmunkák. Burgonyatermesztés. 4. 10-12.
Kruppa, J. (2001): A burgonya betakarítása, tárolása és előhajtatása. Burgonyatermesztés. 4. 13-16.
Filep, Gy – Kruppa, J. (2001): Gyenge termékenységű talajok alternatív hasznosítása. Őstermelő. 2001/6. 64-66.
Kruppa, J. (2002): A burgonya előhajtatása és a primőr termesztésre javasolható fajták. Burgonyatermesztés. 1. 2-6.
Kruppa, J. (2002): A primőr burgonya termesztés aktuális kritikus kérdései Mórahalom térségében. Burgonyatermesztés. 2. 3-6.
Kruppa, J. (2003): A tápanyagellátás és a vízellátás hatása a burgonyára. Agrárius, márc. 2-8 p.
Kruppa, J. (2004): A korai burgonyatermesztés tapasztalatai és fejlesztési lehetőségei Mórahalom térségében. Burgonyatermesztés IV. évf. 1.sz. 15-17 p.
Kruppa, J. (2004): Hogyan tovább magyar burgonyatermesztés? Őstermelő gazdálkodók lapja. 2004/1. 34-35 p.
Hodossi, S.- Kruppa, J.- Csontos, Gy. (2004): A burgonya korai termesztése. Burgonyatermesztés, I. 5 –6 p.
Hodossi, S.- Kruppa, J.- Csontos, Gy. (2004): Korai burgonyatermesztésünk történetének vázlatos áttekintése - korabeli szakirodalmi források alapján. Burgonyatermesztés. I. 2- 4 p.
Kruppa, J. (2004): A magyar burgonyatermesztés lehetőségei. Burgonyatermesztés. V.évf. 3.sz. 11-13p.
Kruppa, J. (2004): A korai burgonya termesztése - új piaci lehetőség. - In: Őstermelő: gazdálkodók lapja, ISSN 1418-088X, 2004. (8. évf.), 3. sz., 68-72. p.
Kruppa, J. (2004): A burgonya szakszerű tartós tárolásának teendői. - In: Őstermelő: gazdálkodók lapja, ISSN 1418-088X, 2004. (8. évf.), 5. sz., 42-45. p.
Kruppa, J. (2004): A burgonya minősége és a gumók minőségét, piacosságát befolyásoló tényezők és hatásuk. - In: Őstermelő: gazdálkodók lapja, ISSN 1418-088X, 2004. (8. évf.), 3. sz., 22-29. p.
Kruppa, J. (2004): Hogyan tovább magyar burgonyatermesztés. - In: Őstermelő: gazdálkodók lapja, ISSN 1418-088X, 2004. (8. évf.), 1. sz., 34. p.
Kruppa, J. (2004): Miért fontos a kálium és a magnézium?. - In: Kertészet és szőlészet, ISSN 0023-0677, 2004. (53. évf.), 3. sz., 8. p.
Kruppa, J. (2004): Bővíthető a korai burgonya piaca. - In: Kertészet és szőlészet, ISSN 0023-0677, 2004. (53. évf.), 32. sz., 6-7. p.
Kruppa, J. (2004): A bugonyatermesztés kelést követő tavaszi-nyári teendői. - In: Őstermelő: gazdálkodók lapja, ISSN 1418-088X, 2004. (8. évf.), 2. sz., 39-43. p.
Kruppa, J. (2004): A burgonyatermesztés nyárvégi és őszi munkálatai. - In: Őstermelő: gazdálkodók lapja, ISSN 1418-088X, 2004. (8. évf.), 4. sz., 22-24. p.
Kruppa, J. (2004): A burgonyatermesztés télvégi, kora tavaszi munkái. - In: Őstermelő: gazdálkodók lapja, ISSN 1418-088X, 2004. (8. évf.), 1. sz., 27-33. p.
Kruppa, J. (2004): A burgonya nemesítés újabb lehetőségei I. Értékálló aranykorona. IV. évf. 9.sz. 16-17 p.
Kruppa, J. (2004): A burgonya nemesítés újabb lehetőségei II. Értékálló aranykorona. IV. évf. 10.sz. 16-18 p.
Kruppa, J. (2004): A szabadföldi korai burgonya termesztése. Agrárunió. V. évf. 6. sz. 17-18. p
Kruppa, J.- Hodossi, S.- Csontos, Gy. (2004): A szabadföldi korai burgonya termesztése. Burgonyatermesztés V. évf. 4.sz. 2-7 p.
Csathó, P .-Terbe, I.- Slezák, K.- Kappel, N.-Árendás, T.-Fodor, N.-Németh, T.- Marth,P.-Cserni, I.-Takácsné Hájos, M.-Kapitány, J.-Kruppa, J.-Barnóczki, A.-Varga, I. (2004): Költség- és környezetkímélő szemléletű trágyázási szaktanácsadás új rendszere a szabadföldi zöldségtermesztésben. Kertgazdaság, 36/3: 77-80.
Terbe, I.-Csathó, P.-Árendás, T.-Németh, T.- Marth,P.-Cserni, I.-Takácsné Hájos, M.-Kapitány, J.-Kruppa, J.-Barnóczki, A.-Varga, I. (2004): Új, költség- és környezetkímélő növénytáplálási szaktanácsadási rendszer szántóföldi zöldségnövényekre. Magyar Mezőgazdaság Melléklete, 2004/5: 21.
Kruppa, J. - Hodossi, S. – Csontos, Gy . (2005): A korai burgonya szántóföldi termesztése. - In: Gyakorlati agrofórum, ISSN 1416-0927, 2005. (16. évf.), 2. sz., 5-12. p.
Kruppa, J. (2005): A korai burgonya vetőgumó előkészítése ültetéshez. - In: Őstermelő: gazdálkodók lapja, ISSN 1418-088X, 2005. (9. évf.), 1. sz., 26-27. p.
Kruppa, J. (2005): A nyári és őszi felszedésű burgonya aktuális ápolási teendői. - In: Őstermelő: gazdálkodók lapja, ISSN 1418-088X, (9. évf.), 3. sz., 29-31. p.
Kruppa, J. (2005): A magyar burgonyatermesztés versenyképességének növelése az EU-ban. - In: Őstermelő: gazdálkodók lapja, ISSN 1418-088X, 2005. (9. évf.), 1. sz., 99-100. p.
Kruppa, J. (2005): A korai burgonya ültetése, tápanyag- és vízellátása, ápolása. - In: Őstermelő: gazdálkodók lapja, ISSN 1418-088X, 2005. (9. évf.), 2. sz., 33-34. p.
Kruppa, J. (2005): Az étkezési tritikálé, mint új lehetőség a tritikálé termesztésünk és felhasználásunk fejlesztésére. - In: Őstermelő: gazdálkodók lapja, ISSN 1418-088X, 2005. (9. évf.), 5. sz., 17-19. p.
Kruppa, J. (2005): A rozs és tritikálé talajművelése, tápanyagellátása és vetése. - In: Őstermelő: gazdálkodók lapja, ISSN 1418-088X, 2005. (9. évf.), 4. sz., 18-19. p.
Kruppa, J. (2005): A burgonya betakarítása és betárolása. - In: Őstermelő: gazdálkodók lapja, ISSN 1418-088X, 2005. (9. évf.), 4. sz., 31-34. p.
Kruppa, J. (2005): A korai burgonya fajták felhasználási lehetőségei, minősége. - In: Őstermelő: gazdálkodók lapja, ISSN 1418-088X, 2005. (9. évf.), 3. sz., 25-28. p.
Kruppa, J.- Pocsai, K. (2005): A technológiafejlesztés lehetőségei a korai burgonyatermesztésben. Burgonyatermesztés VI. évf. 1.sz. 15-18 p
Sipos, T. – Kruppa, J. (2006): A Kriszta évelő rozs - alternatív energianövény a gyenge termékenységű homoktalajokra . - In: Őstermelő: gazdálkodók lapja, ISSN 1418-088X , (10. évf.), 3. sz., 84-85. p.
Kruppa, J. (2006): Rozs - a homoki gabonatermesztés hagyományos vezérnövénye . - In: Őstermelő: gazdálkodók lapja, ISSN 1418-088X , (10. évf.), 2. sz., 77-79. p.
Kruppa, J. (2006) : Tritikálé - a gyenge termékenységű talajok kalászos gabonája . - In: Őstermelő: gazdálkodók lapja, ISSN 1418-088X ,. (10. évf.), 2. sz., 69-71. p
Kruppa, J. (2006): Lucernatermesztés - lehetőség a gyenge termékenységű talajokon is . - In: Agroinform.com, ISSN 1786-6219, (15. évf.), 9. sz., 10-12. p.
Kruppa, J. (2006): Vízjárta szántóterületek hasznosítása . - In: Agroinform, ISSN 1786-6219 ,. (15. évf.), 5. sz., 10. p.
Kruppa, J. (2006): Étkezési tritikálé - új lehetőség a gabona vertikum fejlesztésére . - In: Agroinform, ISSN 1786-6219 ,. (15. évf.), 6. sz., 9. p.
Kruppa, J. (2006): Kedvező az időjárás a burgonya baktériumos és gombás betegségeinek . - In: Agroinform, ISSN 1786-6219 ,. (15. évf.), 7. sz., 14. p.
Kruppa, J. – Zsombik, L. (2006): A burgonya korai és nyári termesztése - a versenyképes jövő a burganyatermesztők számára . - In: Agrárágazat, ISSN 1586-3832 ,. (7. évf.), 4. sz., 34, 36-37. p.
Kruppa, J. (2006): A korai burgonyatermesztés aktuális teendői . - In: Agroinform, ISSN 1786-6219 ,. (15. évf.), 4. sz., 14. p.
Hodossi, S. – Kruppa, J. (2006): Nagy lehetőségünk - a nyári ültetéssel előállított újburgonya . - In: Agroinform, ISSN 1786-6219 ,. (15. évf.), 8. sz., 8-9. p.
Kruppa, J. (2006): Burgonyatermesztés másképpen - koraiban a jövő . - In: Őstermelő: gazdálkodók lapja, ISSN 1418-088X, (10. évf.), 2. sz., 85-90. p
Hodossi, S.-Kruppa, J. (2006): Burgonyatermesztésünk története – különös tekintettel a korai
termesztésre. Burgonyatermesztés. VII. évf. 5.sz. 2-6 p
Kruppa, J. (2007): A versenyképes burgonyatermesztés szempontjai. Burgonyatermesztés. VIII évf. 1.sz.
Kruppa, J. (2007): A burgonyatermesztés biológiai alapjai . - In: Agroinform, ISSN 1786-6219 , (15. évf.), 2. sz., 10-11. p.
Kruppa, J. (2007): A bükkönyfélék termesztése. Agrárágazat, (8. évf.) 5. sz. 14-15. p
Kruppa, J. (2007): Burgonyatermelésünk versenyképességi feltételei. Agroinform, (15. évf.) 5. sz. 10. p.
Kruppa, J. (2007): Bükkönyfélék - értékes pillangósok. Agroinform, (16. évf.) 7. sz. 8-9. p.
Kruppa, J. (2007): Homokhasznosítási lehetőségek új biológiai alapok alkalmazásával. Agroinform, (16. évf.) 12. sz. 10-11. p.
Kruppa, J. - Heller Szabóné Molnár, M. – Hodossi, S. (2008): Burgonyatermesztés aktualitásai - korai fajtákban a magyar jövő . - In: Agrárágazat, ISSN 1586-3832 , 2008. (9. évf.), 3. sz., 22-25. p.
Kruppa, J.(2008): Ha burgonya, akkor korai - felkészülés az ültetésre . - In: Őstermelő: Gazdálkodók lapja, ISSN 1418-088X , 2008. (12. évf.), 6. sz., 42-44. p.
Kruppa, J. – Hodossi, S. - Heller Szabóné Molnár, M. (2008): Az újburgonya termesztés lehetőségei . - In: Őstermelő: gazdálkodók lapja, ISSN 1418-088X , 2008. (12. évf.), 2. sz., 35-38. p.
Kruppa, J. (2008): A homokhasznosítás új lehetőségei . - In: Őstermelő: gazdálkodók lapja, ISSN 1418-088X , 2008. (12. évf.), 3. sz., 105-109. p.
Kruppa, J. - Heller Szabóné Molnár, M. (2008): Ültetés előtti vetőgumó manipulációk a burgonya koraiságának fokozására. Agroinform, (17. évf.) 1. sz. 10-11. p.
Kruppa, J. - Heller Szabóné Molnár, M.- Hodossi, S. (2008): Burgonyapiac kiélezve - koraiban a jövő. Agroinform, (17. évf.) 2. sz. 8-10.p.
Kruppa, J. (2008): A rozs és tritikálé fajtaválasztása, vetése . - In: Őstermelő: gazdálkodók lapja, ISSN 1418-088X , 2008. (12. évf.), 4. sz., 66-68. p.
Kruppa, J. (2008): A burgonya betakarítása és betárolása . - In: Őstermelő: gazdálkodók lapja, ISSN 1418-088X , 2008. (12. évf.), 5. sz., 49-52. p.
Kruppa, J. (2008): A rozs és tritikálé termesztésének aktualitásai . - In: Agrárágazat, ISSN 1586-3832 , 2008. (9. évf.), 8. sz., 22, 24, 26, 28. p.
Kruppa, J. (2008): A burgonya betárolása, leszárítása . - In: Agrárágazat, ISSN 1586-3832 , 2008. (9. évf.), 9. sz., 16. p.
Heller-Szabóné Molnár, M.- Kruppa, J. (2008): A "duplázás" új lehetőség az újburgonya termesztésben. Burgonyatermesztés. IX. évf. 2.sz. 20-24 p
Hodossi, S.-Kruppa, J. (2008): Technológiai változatok, termék kategóriák és azok időbeni megjelenése az "újburgonya" termesztésben. Burgonyatermesztés. VII. évf. 5.sz. 2-6 p
Kruppa, J. - Heller Szabóné Molnár, M. (2008): Vetőgumó manipulációs lehetőségek a korai burgonyatermesztésben . - In: Őstermelő: gazdálkodók lapja, ISSN 1418-088X , 2008. (12. évf.), 1. sz., 46-47. p.
Heller-Szabóné Molnár, M.- Kruppa, J. – Uhercsák, E. (2009): A kálium trágyázás és öntözés hatása a nyári felszedésű burgonya termésére. Burgonyatermesztés. X. évf. 1.sz. 14-21 p
Kruppa, J. - Pocsai, K.(2009): A talajtulajdonságok és talajművelés hatása a burgonya termésére, minőségére. Burgonyatermesztés. X. évf. 2. sz. 2-4 p.
Kruppa, J. - Heller-Szabóné Molnár, M. (2009): Az újburgonya termesztés ökológiai, biológiai és agrotechnikai lehetőségei. Burgonyatermesztés. X. évf. 3.sz. 2-8 p
Kruppa, J. (2009): A homoki burgonyás vetésforgó lehetséges növényei. Burgonyatermesztés. X. évf. 4.sz. 6-10 p
Kruppa, J. (2009): Új fajták és lehetőségek az ökológiai termesztésben. Burgonyatermesztés. X. évf. 5.sz. 9-12 p
Kruppa, J. (2009): A talajtulajdonságok és a talajművelés hatása a burgonya termésére, minőségére . - In: Őstermelő: gazdálkodók lapja, ISSN 1418-088X , 2009. (13. évf.), 2. sz., 42-43. p.
Kruppa, J. (2009): A vetőgumó előhajtatása korai termesztéshez . - In: Agrárágazat, ISSN 1586-3832 , 2009. (10. évf.), 2. sz., 36. p.
Kruppa, J. (2009): Burgonya és lucerna fajtakínálat és javaslat homoktalajokra . - In: Őstermelő: gazdálkodók lapja, ISSN 1418-088X , 2009. (13. évf.), 1. sz., 129-133. p.
Kruppa, J. (2009): Az időjárás (évjárat) és az öntözés hatása a burgonyára . - In: Őstermelő: gazdálkodók lapja, ISSN 1418-088X , 2009. (13. évf.), 3. sz., 70-72. p.
Kruppa, J. (2009): Lucerna - lehetőség az integrált és ökológiai termesztésben is . - In: Őstermelő: gazdálkodók lapja, ISSN 1418-088X , 2009. (18.évf.), 6. sz., 89. p.
Kruppa, J. (2009): Tritikáléból kenyér . - In: Őstermelő: gazdálkodók lapja, ISSN 1418-088X , 2009.(13. évf.), 4. sz., 89. p.
Kruppa, J. (2009): Előnyben a korai burgonya . - In: Agroinform, ISSN 1788-0874 , 2009. (18. évf.),12. sz. , 10. p.
Kruppa, J. (2009): Küszöbön a tritikálé kenyér . - In: Agrárágazat, ISSN 1586-3832 , 2009. (10. évf.), 8. sz., 30. p.
Kruppa, J. (2010): A burgonya betegségei és a védekezés szempontjai . - In: Agroinform, ISSN 1788-874 010. (19. évf.), 4. sz., 10-11. p.
Kruppa, J. (2010): A lucerna jelentősége, biológiai alapjai és telepítésének szempontjai . - In: Agrárágazat, ISSN 1586-3832 , 2010. (11. évf.), 3. sz., 32. p.
Kruppa, J.- Heller Szabóné Molnár, M. (2010): A burgonya öntözése az újabb tapasztalatok tükrében . - In: Őstermelő: gazdálkodók lapja, ISSN 1418-088X , 2010. (14. évf), 2. sz., 39-40. p. Kruppa, J. (2010): Újkrumpli akár egész évben is - felkészülés a korai ültetésre . - In: Őstermelő: gazdálkodók lapja, ISSN 1418-088X , 2010. (73. évf.), 1. sz., 77-78. p.
Kruppa, J. (2011): Az újburgonya termesztése és lehetőségei Magyarországon In: Őstermelő: gazdálkodók lapja, ISSN 1418-088X , 2011. (15. évf.) 1. sz. 49-51.
Hodossi, S. – Dudás, L. – Kruppa, J. (2011): A nyári ültetésű burgonya lomb- és gumófejlődésének dinamikája In: Agrofórum : a növényvédők és növénytermesztők havilapja, ISSN 1788-5884 , 2011. (22. évf.) Extra 38. sz. 5-8.
Kruppa J. - Ifj. Kruppa, J. (2012): A rozs és tritikálé termesztési lehetőségeiről Agrárágazat, 2012. (13. évf.) 9. sz. 54-56.
Kruppa, J. (2012): A tarkavirágú (homoki) lucerna és termesztése. Őstermelő: gazdálkodók lapja, 2012. (16. évf.) 2. sz. 48-49.
Kruppa, J. (2013): A Lucernatermesztés biológiai alapjai. Agro napló, 17. évf. 2. sz. 85-86.
Kruppa, J. – Ifj. Kruppa, J. (2013): Új étkezési gabonánk- a Hungaro durumrozs. Agrárium Vetőmag melléklet. 23. évf. 2013/8. 14-15.
Kruppa, J. (2013): A Lucernatermesztés biológiai alapjai, telepítésének szempontjai. Agrárunió, XIV. évf. 3. sz. 22-23.
Kruppa, J. – Ifj. Kruppa, J. (2013): A burgonya fontosabb minőségi jellemzői – ez évi tapasztalatok. Aranykorona, XIII. évf. 9.sz. 16-17.
Kruppa, J. – Ifj. Kruppa, J. (2013): Új étkezési gabonánk- a Hungaro durumrozs. Mezsgyefórum, 2013. december.10.
Kruppa, J. – Ifj. Kruppa, J. (2014): Újburgonya-termesztésünk lehetőségei az ökológiai adottságaink és biológiai alapjaink figyelembevételével. Agrofórum, 25. évf. 9. sz. 110-112.
Kruppa Ifj., J. - Kruppa, K. - Kruppa, J. (2014): Étkezési tritikále – Új lehetőségek a termesztésben, felhasználásban. Agro napló, 18. évf. 3. sz. 80-82.
Kruppa, J. (2014): A vetőburgonya szaporítás, a burgonyatermesztés tapasztalatai és a fejlesztés lehetőségei Magyarországon. Növényvédelem, 50. évf. 6. sz. 301-303.
Kruppa ifj., J.- Kruppa, K.- Kruppa, J. (2014): A Hungaro Durumrozs – új lehetőségek a tritikálé termesztésben és felhasználásban. Agrár Hírnök, I. évf. 1. sz. 4-5.
Hodossi, S. - Kruppa, J. (2014): A harmadik legfontosabb élelmiszernövény. Magyar mezőgazdaság. 69. évf. 11. sz. 24-25.
Hodossi, S. - Kruppa, J. (2015): Korai burgonyatermesztés. Magyar mezőgazdaság, 70. évf. 6.sz. 30-31.
Hodossi, S. - Kruppa, J. (2015): A nyári ültetésü burgonya. Magyar mezőgazdaság, 70. évf. 20.sz. 24-25.
Kruppa, J. (2015): A vízellátás hatása a burgonyagumó minőségére. Értékálló Aranykorona, 15. évf. 5-6. sz. 15.
Kruppa, J. (2015): A burgonya tárolása. Értékálló Aranykorona, 15. évf. 8. sz. 16-17.
Kruppa, J. (2015): A homoki (tarkavirágú) lucerna termesztése. Agrár Hírnök, II. évf. 1. sz. 8-9.
Kruppa, J. (2015): Új étkezési gabonánk a ’Hungaro Durumrozs’ jelentősége és felhasználása. Agrár Hírnök, II. évf. 2. sz. 8-9.
Iván, F. - Kruppa, J. (2015): Rozs szenázs – a kiváló tömegtakarmány. Agrár Hírnök, II. évf. 3. sz. 8-10.
Kruppa, J. - Hodossi, S. (2015): A újburgonya termesztés növelésének lehetőségei Magyarországon. Agrár Hírnök, II. évf. 4. sz. 6-7.
Kruppa, J. (2015): Rozs és tritikálé termesztés és felhasználás másképpen. Agrár Hírnök, II. évf. 5. sz. 10-11.
Tóthné Sík, I. - Tuboly, Cs. - Kruppa, J. (2015): A Hungaro Durumrozs jelentősége és felhasználása. Agrár Hírnök, II. évf. 6. sz. 4-5.
Kruppa, J. (2016): Lucerna – még mindig a „király”. Agrár Hírnök, III. évf. 1. sz. 10-11.
Kruppa, J. (2016): A durumrozs termesztése és felhasználása. Értékálló Aranykorona, 16. évf. 1. sz. 15.

Egyéb publikáció (tanulmány)

Kruppa, J. (1998): A burgonyatermesztés fejlesztési lehetőségei. In: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Agrárfejlesztési Stratégiája. Nyíregyháza. 1-159.